top of page

Återanvänd sektor

Återanvändningen expanderar idag på grund av den växande medvetenheten om vikten av hållbarhet, minska avfall, bevara naturresurser och bekämpa klimatförändringar.

Regeringen uppmuntrar återanvändning, inför avfallsminskning, och framför allt aktörer inom byggsektornACORUS följ trenden och tveka inte längre att erbjuda renoverad utrustning som en del av rehabiliteringen av stora komplex.

Lavabos pour réemploi

Aktörer engagerade i återanvändning av material som t.exCykla upp implementerar lösningar för cirkulär ekonomi, särskilt genom marknadsplatser för begagnade material och rekonditioneringssektorer.

Sanitetssektorn är baserad på en innovativ och ekologisk keramisk rengöringsprocess, möjlig tack vare Cleaneas lösningar.

Réemploi et matériaux de seconde main

Detta förnyar när det gäller användning genom att erbjuda färdiga rengöringslösningar, tillverkade på plats endast med vatten, salt och elektricitet, vätskor tillgängliga nästan överallt.

 

Tillverkning på plats till lägsta kostnad förenklar driftledningen genom att eliminera behovet av att lagra och hantera en mängd olika kemikalier.

Lavabos en plein lavage
Gants qui frottent un lavabo sale
bottom of page