top of page

Renlighet i samhällen

Städning i kommunala företag är en viktig uppgift för att säkerställa en ren och hygienisk miljö på olika offentliga platser eller affärssystem som förskolor, skolor, högskolor, gymnasier, stadshus, simhallar, etc.

Särskildheter

Crèche avec des enfants qui jouent

Innan du börjar städa är det viktigt att planera. Detta innebär att bestämma uppgifter som ska utföras, städscheman, resurser som behövs (personal, utrustning, städmaterial) och prioritera områden att städa.

PLANERING OCH ORGANISATION

Städpersonal samlar nödvändig utrustning och produkter, såsom dammsugare, kvastar, moppar, trasor, fönsterputsare, desinfektionsmedel (Röd produkt från Cleanea) och rengöringsmedel (Blå produkt från Cleanea). 

FÖRBEREDELSE

Allmänna städuppgifter innefattar att sopa, dammsuga, dammsuga golv, rengöra horisontella och vertikala ytor, tömma soptunnor m.m. Detta steg syftar till att ta bort vanlig smuts och damm.

ALLMÄN RENGÖRING

Särskilt viktigt i kollektiva utrymmen innebär desinfektionsprocessen användning av lämpliga kemikalier för att döda bakterier, bakterier och virus. Områden som ofta berörs, såsom dörrhandtag, ljusbrytare och arbetsytor, riktas först.

DESINFEKTION

Vissa samhällen kräver specifik rengöring beroende på deras behov. Skolor bör till exempel fokusera på att städa klassrum och lekplatser eftersom regelbunden desinfektion av ytor är avgörande för att förhindra spridning av sjukdomar och upprätthålla en säker miljö.

SPECIALISERAD RENGÖRING

Golv rengörs efter typ (kakel, matta, linoleum etc.). Detta kan innefatta sotning, moppning, sprutning med lämpliga rengöringsprodukter och polering.

GOLVUNDERHÅLL

I samhällen kan exteriör städning innefatta rengöring av byggnaders omgivningar, insamling av skräp i yttre utrymmen, snöröjning på vintern, etc.

YTTRE RENGÖRING

När städuppgifter har slutförts är det viktigt att genomföra kvalitetskontroll för att säkerställa att alla områden har rengjorts och desinficerats ordentligt enligt fastställda standarder.

KVALITETSKONTROLL

Effektiv kommunikation mellan städpersonal och samhällstjänstemän är avgörande. Frågor eller specifika behov bör rapporteras och åtgärdas omgående.

KOMMUNIKATION

Städpersonal bör få fortlöpande utbildning om bästa städpraxis, korrekt användning av kemikalier och utrustning samt säkerhetsprotokoll.

FORTSÄTTNING

Piscine municipale

Driftläge

Det är viktigt att notera att detaljerna i rengöringsprocessen kan variera beroende på typen av samhälle, dess storlek, dess specifika krav och lokala hälso- och säkerhetsföreskrifter.

Städare måste följa de säkerhets- och hygienstandarder som gäller inom sitt område. Detta kan innefatta att bära personlig skyddsutrustning (PPE) såsom handskar, masker och lämpliga uniformer.

Couloir lycée salles de classe

Viktiga mätvärden att spåra är: Städfrekvens, produktförbrukning, antal städade m2 per produktiv timme, svarstid på önskemål från passagerare, nöjdhetsgrad och antal klagomål.

 

För förimpregnering är det accepterat att en impregneringsgrad på 100 %  (100 ml per 100 g remsa), tillåter rätt restfuktighet att rengöra 20 till 40 m² (samma för trasor).

Vissa mätvärden

bottom of page